Dane Kontaktowe

Kontakt

Amtra Sp. z o.o.
ul. Schonów 3
41-200 Sosnowiec
tel. +48 32 294 41 00
fax: +48 32 294 41 39


Dane rejestrowe:
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach - Wschód Wydział VIII Gospodarczy
KRS 0000063436, Kapitał zakładowy: 468 800 PLN
NIP 625-000-92-41, REGON 2725300098.